Φόροι, φόροι


Οι Κωνικοί Άνθρωποι φαίνονται χαρωποί και αμέριμνοι μα έχουν και αυτοί τους φόρους τους.
Λίγα λόγια για την -πραγματικά- εξωφρενική υπόθεση
Φόροι, φόροι. Ο Δήμαρχος ανακοινώνει στην Κωνική Συνέλευση έναν νέο, παράλογο φόρο, προκαλώντας τη δίκαιη αγανάκτηση. Το λόγο ζητά και παίρνει ο Κωνικός Διαχειριστής, συνταξιούχος ανθυπασπιστής της Εμπορικής Αεροπλοΐας. Ο λόγος του ξεσηκώνει τα πλήθη, συντονίζει την αντίδραση, συγκινεί μικρούς και μεγάλους, προκαλώντας ωστόσο μη αναμενόμενα αποτελέσματα.
[Τρεις σελίδες]