Κωνικό Περίπτερο


O Κωνικός Μίλτος επισκέπτεται το καινούργιο περίπτερο τού Κωνικού Τρύφωνα για μια υπόθεσή του. Ο περιπτεράς είναι καλός Κωνικός Άνθρωπος μα έχει έρθει -πρόσφατα- από άλλη πόλη και δυσκολεύεται να συνεννοηθεί με τους καινούργιους πελάτες του. Ο καημένος είναι συνεχώς μέσα στα νεύρα. Δείτε αν δεν πιστεύετε.

Οι Κωνικοί Άνθρωποι σχεδιάζονται στο Adobe Illustrator. Δείτε το γραμμικό (outline) του πρώτου καρέ. 🙂